DDC 621.382
Tác giả TT Khoa Điện - Điện tử
Nhan đề Mạng truyền thông công nghiệp / Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 326 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Mạng truyền thông công nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119998
0024
0043679E40A-1ACB-466C-9485-8811FFC99D3A
005202312060803
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231206080313|zlinhntu
082 |a621.382
110 |aKhoa Điện - Điện tử|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aMạng truyền thông công nghiệp / |cKhoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a326 tr. ; |ccm.
653 |aMạng công nghiệp
653 |aMạng truyền thông công nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/mạng truyền thông cn_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment