DDC 621.319
Tác giả CN Trịnh Cường Thanh
Nhan đề Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện / Trịnh Cường Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 161 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Ngắn mạch điện
Từ khóa tự do Tính toán dòng điện
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119999
0024
004CE4FCBD7-8DC2-4B67-92B6-FCA649D8BC43
005202312060910
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231206091051|zlinhntu
082 |a621.319
100 |aTrịnh Cường Thanh
245 |aNgắn mạch và ổn định hệ thống điện / |cTrịnh Cường Thanh
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a161 tr. ; |ccm.
653 |aHệ thống điện
653 |aNgắn mạch điện
653 |aTính toán dòng điện
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/ngắn mạch và ổn định hệ thống điện_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment