DDC 621.31
Tác giả TT Khoa Điện - Điện tử
Nhan đề Nhà máy điện và trạm biến áp / Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 143 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhà máy điện
Từ khóa tự do Thiết bị điện
Từ khóa tự do Trạm biến áp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120000
0024
004A96BB427-AF1E-4C20-B239-1823440D2D9E
005202312061032
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231206103302|blinhntu|y20231206101636|zlinhntu
082 |a621.31
110 |aKhoa Điện - Điện tử|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aNhà máy điện và trạm biến áp / |cKhoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2022
300 |a143 tr. ; |ccm.
653 |aNhà máy điện
653 |aThiết bị điện
653 |aTrạm biến áp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/nhà máy điện và tba_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment