DDC 620.002
Tác giả CN Võ Trường Sơn
Nhan đề Bài giảng Matlab / Võ Trường Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 28 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Matlab
Từ khóa tự do Toán điện tử
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120001
0024
004BEE18EE4-E7A6-4539-BF08-279A364A89FD
005202312061504
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231206150419|zlinhntu
082 |a620.002
100 |aVõ Trường Sơn
245 |aBài giảng Matlab / |cVõ Trường Sơn
260 |aHà Nội : |bĐại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a28 tr. ; |ccm.
653 |aMatlab
653 |aToán điện tử
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
890|c1
Comment