DDC 621.381
Tác giả CN Phùng Toàn Thắng
Nhan đề Digital Design And Synthesis (Thiết kế mạch số) / Phùng Toàn Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 379 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Thiết kế mạch số
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120002
0024
0048117443A-CF0D-4001-9B09-C24817132944
005202312061530
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231206153041|zlinhntu
082 |a621.381
100 |aPhùng Toàn Thắng
245 |aDigital Design And Synthesis (Thiết kế mạch số) / |cPhùng Toàn Thắng
260 |aHà Nội : |bĐại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a379 tr. ; |ccm.
653 |aMạch điện tử
653 |aThiết kế mạch số
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment