• Đồ án - Khoá luận
  • 332.1
    Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trj tài chính tại công ty TNHH xây dựng và vận tải HN68 /
DDC 332.1
Tác giả CN Trần, Văn Hùng
Nhan đề Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trj tài chính tại công ty TNHH xây dựng và vận tải HN68 / Trần Văn Hùng: Th.S Nguyễn Thị Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 54tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Đồ án khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị tài chính
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(1): 10100793
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120003
0026
004A01CC7F7-3461-4F6B-A4F4-FF2E0AC0EE0E
005202312061546
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231206154610|zhuentm
082 |a332.1
100 |aTrần, Văn Hùng
245 |aThực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trj tài chính tại công ty TNHH xây dựng và vận tải HN68 / |cTrần Văn Hùng: Th.S Nguyễn Thị Minh hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a54tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aĐồ án khóa luận
653 |aQuản trị tài chính
653 |aTài chính ngân hàng
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(1): 10100793
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhnganhang/hoanthiencongtacketoantienluong...buithuyanh_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100793 TVTT_Thư viện số 332.1 Đồ án - Khóa luận 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment