DDC 629.89
Tác giả TT Khoa Điện - Điện tử
Nhan đề Lập trình PLC nâng cao / Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 55 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Thực hành PLC
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120004
0024
00430339FD6-8A8B-40F6-A4E4-7EA19A7BC526
005202312070945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231207094614|zlinhntu
082 |a629.89
110 |aKhoa Điện - Điện tử|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aLập trình PLC nâng cao / |cKhoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a55 tr. ; |ccm.
653 |aMạch điện tử
653 |aThực hành PLC
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/thực hành plc nâng cao_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment