DDC 621.382
Tác giả CN Nguyễn Huyền Trang
Nhan đề Truyền dẫn số / Nguyễn Huyền Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 216 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thông tin số
Từ khóa tự do Truyền dẫn số
Từ khóa tự do Viễn thông
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120005
0024
004BAE7467B-A384-4536-BCBD-B464F269E516
005202312071040
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231207104058|zlinhntu
082 |a621.382
100 |aNguyễn Huyền Trang
245 |aTruyền dẫn số / |cNguyễn Huyền Trang
260 |aHà Nội : |bĐại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a216 tr. ; |ccm.
653 |aThông tin số
653 |aTruyền dẫn số
653 |aViễn thông
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/truyền dẫn số_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment