DDC 627.58 V986H
Tác giả CN Vũ, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 116tr. ; 20,5cm.
Phụ chú Sách nhà nước đặt
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Nhà ven biển
Địa chỉ Thư viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120063
0022
00496D59FB4-3822-4D59-83E4-C22062A42C64
005202401251006
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20240125100642|zhuentm
082 |a627.58|bV986H
100 |aVũ, Thị Hồng Hạnh
245 |aMô hình nhà ven biển / |cVũ Thị Hồng Hạnh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a116tr. ; |c20,5cm.
500 |aSách nhà nước đặt
653 |aMô hình
653 |aNhà ven biển
852 |aThư viện ĐHCN Việt - Hung

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment