DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Kỹ thuật ô tô xe máy : Bài giảng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 106 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Động cơ xe máy
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120102
0024
004FB91A1C4-C34E-472C-87E0-46F236C2CDE1
005202403220923
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240322092323|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aKỹ thuật ô tô xe máy : |bBài giảng
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a106 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aĐộng cơ xe máy
653 |aHệ thống điện
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/kỹ thuật mô tô- xe máy(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment