DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Lý thuyết ô tô : Bài giảng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 148 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Lý thuyết ô tô
Từ khóa tự do Ô tô máy kéo
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120103
0024
004641AC850-54E4-4D38-90B5-2B0CC1EC45E3
005202403221005
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240322100540|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aLý thuyết ô tô : |bBài giảng
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a148 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aLý thuyết ô tô
653 |aÔ tô máy kéo
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/lý thuyết ô tô(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment