DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Ô tô chuyên dùng : Bài giảng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 191 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Ô tô chuyên dùng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120104
0024
0048217EF9D-50C4-438F-8794-26132F363D32
005202403221120
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240322112035|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aÔ tô chuyên dùng : |bBài giảng
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a191 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aÔ tô chuyên dùng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/o to chuyen dung(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment