DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Trình chiếu công nghệ lắp ráp ô tô
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 140 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Công nghệ lắp ráp
Từ khóa tự do Lắp ráp ô tô
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120107
0024
00472F6F5F5-CBB2-4203-AC3A-A50D597E7320
005202403251004
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240325100402|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aTrình chiếu công nghệ lắp ráp ô tô
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a140 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aCông nghệ lắp ráp
653 |aLắp ráp ô tô
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/trinh chieu cong nghe lap rap o to(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment