DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Trình chiếu công nghệ sửa chữa và lắp ráp ô tô
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 201tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lắp ráp ô tô
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120108
0024
0047115FF6B-F8FB-43A5-BD95-72DE6DF85524
005202403251056
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240325105611|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aTrình chiếu công nghệ sửa chữa và lắp ráp ô tô
260 |aHà Nội : |b Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a201tr. ; |ccm.
653 |aLắp ráp ô tô
653 |aSửa chữa ô tô
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/trinh chieu cong nghe sưa chưa & lap rap o to(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment