DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Trình chiếu dao động và tiếng ốn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt, 2023
Mô tả vật lý 102 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Dao động ô tô
Từ khóa tự do Tiếng ồn ô tô
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120109
0024
00479FDC09F-71D2-4A64-AB18-DB0D98280014
005202403251543
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240325154327|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aTrình chiếu dao động và tiếng ốn
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt, |c2023
300 |a102 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aDao động ô tô
653 |aTiếng ồn ô tô
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/trinh chieu daodong&tiengon(ok)_001thumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment