DDC 691 P568L
Tác giả CN Phùng, Văn Lự
Nhan đề Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
Nhan đề Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 15
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 348tr. : ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu xây dựng
Khoa Vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Hữu
Tác giả(bs) CN Phan, Khắc Trí
Địa chỉ 20CSTT_Phòng đọc(1): 10202721
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20213253-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114989
0021
004FBA2A908-03C4-414F-8BCA-7FEC9E361257
005201910011637
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c44.000
039|y20191001163737|zvandtq
082 |a691|bP568L
100 |aPhùng, Văn Lự
245 |aVật liệu xây dựng / |cPhùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
245|bViết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua
250 |aTái bản lần thứ 15
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a348tr. : ; |c21cm
650 |aVật liệu xây dựng
690 |aVật liệu xây dựng
700 |aPhạm, Duy Hữu
700|aPhan, Khắc Trí
852|a20|bCSTT_Phòng đọc|j(1): 10202721
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20213253-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/vatlieuxaydunggiaoducthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20213253 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 1
2 20213254 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 2
3 10202721 CSTT_Phòng đọc 691 P568L Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment