DDC 363.37 K457G
DDC K457G
Tác giả CN Nguyễn, Minh Khương
Nhan đề Cháy kỹ năng phòng và thoát nạn / Nguyễn Minh Khương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 112tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Cháy nổ
Từ khóa tự do Kỹ năng phòng cháy
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119800
0022
00411BA9A03-DE4C-4885-AB27-50D29143FF3C
005202209290910
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c55.000
039|a20220929091024|bhuentm|c20220929090633|dhuentm|y20220929082514|zhuentm
082 |a363.37|bK457G
082|bK457G
100 |aNguyễn, Minh Khương
245 |aCháy kỹ năng phòng và thoát nạn / |cNguyễn Minh Khương
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2018
300 |a112tr. ; |c20cm.
653 |aCháy nổ
653 |aKỹ năng phòng cháy
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/chaykynangphongvathoatnannguyenminhkhuongthumbimage.jpg
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment