DDC 158 N5762Th
Tác giả CN Paul Guedj, Jean
Nhan đề 50 quy tắc vàng nghệ thuật đàm phán / Jean Paul Guedj Đoàn Hương Giang dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Nghệ thuật đàm phán
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238974-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119806
0022
00418BB16E5-303C-4BC9-8429-62788E16001F
005202209291514
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20220929151448|zhuentm
082 |a158|bN5762Th
100 |aPaul Guedj, Jean
245 |a50 quy tắc vàng nghệ thuật đàm phán / |cJean Paul Guedj Đoàn Hương Giang dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a92tr. ; |c17cm.
653 |aNghệ thuật đàm phán
653 |aTâm lý học ứng dụng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238974-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangnghethuatdamphanthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238974 TVTT_Kho sách T9 158 N5762Th Sách tham khảo 1
2 10238975 TVTT_Kho sách T9 158 N5762Th Sách tham khảo 2
3 10238976 TVTT_Kho sách T9 158 N5762Th Sách tham khảo 3
4 10238977 TVTT_Kho sách T9 158 N5762Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment