DDC 152.4 L213Ch
Tác giả CN Yves Arrive, Jean
Nhan đề 50 quy tắc vàng làm chủ cảm xúc / Jean Yves Arrive: Hoàng Thanh Thủy dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Làm chủ cảm xúc
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238970-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119805
0022
004ED561D75-9FD0-4E95-BB55-5136B4FFA457
005202209291459
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20220929145900|zhuentm
082 |a152.4|bL213Ch
100 |aYves Arrive, Jean
245 |a50 quy tắc vàng làm chủ cảm xúc / |cJean Yves Arrive: Hoàng Thanh Thủy dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a92tr. ; |c17cm.
653 |aLàm chủ cảm xúc
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238970-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvanglamchucamxucthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238970 TVTT_Kho sách T9 152.4 L213Ch Sách tham khảo 1
2 10238971 TVTT_Kho sách T9 152.4 L213Ch Sách tham khảo 2
3 10238972 TVTT_Kho sách T9 152.4 L213Ch Sách tham khảo 3
4 10238973 TVTT_Kho sách T9 152.4 L213Ch Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment