DDC 150 S9679Ng
Tác giả CN Gallo, Latifa
Nhan đề 50 quy tắc vàng suy nghĩ tích cực / Latifa Gallo Hoàng Anh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 93tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Tính tích cực
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238978-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119807
0022
004AF28829B-BEC6-41FD-B224-119B2DD7ABE0
005202209291536
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20220929153646|zhuentm
082 |a150|bS9679Ng
100 |aGallo, Latifa
245 |a50 quy tắc vàng suy nghĩ tích cực / |cLatifa Gallo Hoàng Anh dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a93tr. ; |c17cm.
653 |aTính tích cực
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238978-81
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangsuynghitichcucthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238979 TVTT_Kho sách T9 150 S9679Ng Sách tham khảo 2
2 10238981 TVTT_Kho sách T9 150 S9679Ng Sách tham khảo 4
3 10238978 TVTT_Kho sách T9 150 S9679Ng Sách tham khảo 1
4 10238980 TVTT_Kho sách T9 150 S9679Ng Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment