DDC 153.8 K457B
Tác giả CN Ras, Patrice
Nhan đề 50 quy tắc vàng không bị thao túng / Patrice Ras: Hoàng Thanh Thủy dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Kiểm soát hành vi
Từ khóa tự do Thao túng
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238986-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119810
0022
0041CC5D76F-E07C-44EA-9477-D9C25BD58777
005202210030851
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20221003085123|zhuentm
082 |a153.8|bK457B
100 |aRas, Patrice
245 |a50 quy tắc vàng không bị thao túng / |cPatrice Ras: Hoàng Thanh Thủy dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a96tr. ; |c17cm.
653 |aKiểm soát hành vi
653 |aThao túng
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238986-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangkhongbithaotungthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238986 TVTT_Kho sách T9 153.8 K457B Sách tham khảo 1
2 10238987 TVTT_Kho sách T9 153.8 K457B Sách tham khảo 2
3 10238988 TVTT_Kho sách T9 153.8 K457B Sách tham khảo 3
4 10238989 TVTT_Kho sách T9 153.8 K457B Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment