DDC 005
Tác giả CN Đàm Gia Mạnh
Nhan đề Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin / Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Thị Hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2021
Mô tả vật lý 322 tr. ; cm.
Từ khóa tự do An toàn thông tin
Từ khóa tự do Bảo mật thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hội
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120127
0022
00473389EB5-D368-4FB1-8F30-8B7E038EB705
005202404051532
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240405153250|zlinhntu
082 |a005
100 |aĐàm Gia Mạnh
245 |aGiáo trình an toàn và bảo mật thông tin / |cĐàm Gia Mạnh, Nguyễn Thị Hội
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2021
300 |a322 tr. ; |ccm.
653 |aAn toàn thông tin
653 |aBảo mật thông tin
700 |aNguyễn Thị Hội
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giáo trình an toàn và bảo mật thông tin_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment