• Sách tham khảo
  • 657.45
    Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao /
DDC 657.45
Tác giả CN Hà Thị Ngọc Hà
Nhan đề Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / Hà Thị Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm và ban chuyên môn VACPA
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 260 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120130
0022
004A9D7B3DB-28F6-40E1-894D-0DA57A260C0B
005202404081041
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240408104144|zlinhntu
082 |a657.45
100 |aHà Thị Ngọc Hà
245 |aHướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / |cHà Thị Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm và ban chuyên môn VACPA
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a260 tr. ; |ccm.
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aKiểm toán
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/huongdanvekiemtoanvadichvudambaonangcao_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment