DDC 658
Tác giả CN Lê Thị Việt Nga
Nhan đề Kinh doanh quốc tế nâng cao / Lê Thị Việt Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 59 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120131
0022
004C10542DB-B252-4CC5-A5F2-AC77D6B5532D
005202404081456
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240408145644|zlinhntu
082 |a658
100 |aLê Thị Việt Nga
245 |aKinh doanh quốc tế nâng cao / |cLê Thị Việt Nga
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a59 tr. ; |ccm.
653 |aKinh doanh quốc tế
653 |aQuản trị rủi ro
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/kinh doanh quốc tế nâng cao_2021_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment