DDC 629.89
Tác giả CN Trần Văn Hiếu
Nhan đề Tự động hóa Simatic S7 - 1500 với TIA Portal / Trần Văn Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 670 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Điều khiển PLC
Từ khóa tự do Tự động hóa
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120135
0022
004D32C1B64-70BC-4F46-B3A1-848BE1709D8F
005202404101511
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240410151124|zlinhntu
082 |a629.89
100 |aTrần Văn Hiếu
245 |aTự động hóa Simatic S7 - 1500 với TIA Portal / |cTrần Văn Hiếu
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a670 tr. ; |ccm.
653 |aĐiều khiển PLC
653 |aTự động hóa
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/tudonghoasimatics7_1500_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment