DDC 343
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Văn bản pháp luật kinh doanh / Quốc hội
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 475 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Luật kinh doanh
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120136
0022
0043014C645-A997-49B6-B467-15A9434BCACA
005202404111046
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240411104658|zlinhntu
082 |a343
110 |aQuốc hội
245 |aVăn bản pháp luật kinh doanh / |cQuốc hội
260 |c2021
300 |a475 tr. ; |ccm.
653 |aLuật kinh doanh
653 |aLuật kinh tế
653 |aVăn bản pháp luật
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/văn bản pháp luật kinh doanh_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment