DDC 657
Tác giả CN Trần Thị Ngọc Mai
Nhan đề Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp / Trần Thị Ngọc Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2020
Mô tả vật lý 389 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120138
0022
004D930438D-C0D2-44E8-B514-4A907835263C
005202404151558
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240415155842|zlinhntu
082 |a657
100 |aTrần Thị Ngọc Mai
245 |aGiáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp / |cTrần Thị Ngọc Mai
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2020
300 |a389 tr. ; |ccm.
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp_2020_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment