DDC 005
Tác giả TT Bộ thông tin và Truyền thông
Nhan đề Cẩm nang chuyển đổi số / Bộ thông tin và Truyền thông
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 138 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Từ khóa tự do Công nghệ số
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120142
0022
00463D7D248-C8A0-4DB4-8825-EF1651D1F1C4
005202405100811
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240510081119|zlinhntu
082 |a005
110 |aBộ thông tin và Truyền thông
245 |aCẩm nang chuyển đổi số / |cBộ thông tin và Truyền thông
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a138 tr. ; |ccm.
653 |aChuyển đổi số
653 |aCông nghệ số
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/camnangchuyendoiso_bottvatt_2020_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment