• Giáo trình
  • 658.834 G3489T
    Giáo trình tâm lý khách du lịch /
DDC 658.834 G3489T
Tác giả TT Tổng cụ Du lịch
Nhan đề Giáo trình tâm lý khách du lịch / Tổng cục Du lịch; Hồ Lý Long
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - xã hội, 2008
Mô tả vật lý 271tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tâm lý du lịch
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Từ khóa tự do Nghệ thuật giao tiếp
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20217966-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115203
0021
00400FBDA28-79E7-4591-A754-24B981038A44
005201911081043
008 2008
0091 0
020 |c20.000VND
039|y20191108104315|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a658.834|bG3489T
110|aTổng cụ Du lịch
245 |aGiáo trình tâm lý khách du lịch / |cTổng cục Du lịch; Hồ Lý Long
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bLao động - xã hội, |c2008
300 |a271tr. ; |c21cm.
653 |aTâm lý du lịch
653 |aTâm lý học
653 |aKinh doanh du lịch
653 |aNghệ thuật giao tiếp
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20217966-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhtamlykhachdulichholylongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20217966 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 1
2 20217967 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment