• Giáo trình
  • 658.834 G3489T
    Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch /
DDC 658.834 G3489T
Tác giả TT Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Nhan đề Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch / Sở giáo dục và đào tạo Hà Nộii;Trần Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 109tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tâm lý du lịch
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Từ khóa tự do Nghệ thuật giao tiếp
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(7): 20218416-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115231
0021
0046EAA0BE4-0334-48A8-B8E0-8A859DCB6C64
005201911121124
008 2007
0091 0
020 |c14.500VND
039|a20191112112423|bvandtq|y20191112111133|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a658.834|bG3489T
110 |aSở giáo dục và đào tạo Hà Nội
245 |aGiáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch / |cSở giáo dục và đào tạo Hà Nộii;Trần Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2007
300 |a109tr. ; |c24cm.
653 |aTâm lý du lịch
653 |aTâm lý học
653 |aKinh doanh du lịch
653|aNghệ thuật giao tiếp
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(7): 20218416-22
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhtamlykinhdoanhdulichthumbimage.jpg
890|a7|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20218416 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 1
2 20218417 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 2
3 20218418 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 3
4 20218419 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 4
5 20218420 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 5
6 20218421 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 6
7 20218422 CSTT_Phòng mượn 658.834 G3489T Giáo trình 7

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment