• Giáo trình
  • 658.834 G3489T
    Giáo trình tâm lý du lịch /
DDC 658.834 G3489T
Tác giả TT Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Nhan đề Giáo trình tâm lý du lịch / Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004
Mô tả vật lý 287tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tâm lý du lịch
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Từ khóa tự do Nghệ thuật giao tiếp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(121): 10217283-401, 10230352, 10237406
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012962
0021
004C07B9709-3739-4133-ACAE-EA4FB108094D
005201906171628
008 2004
0091 0
020 |c30.000VND
039|a20190617162855|bhuentm|c20180713095531|dhuentm|y20180118163752|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.834|bG3489T
110 |aTrường cao đẳng du lịch Hà Nội
245 |aGiáo trình tâm lý du lịch / |cTrường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2004
300 |a287tr. ; |c21cm.
653 |aTâm lý du lịch
653 |aTâm lý học
653 |aKinh doanh du lịch
653|aNghệ thuật giao tiếp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(121): 10217283-401, 10230352, 10237406
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhtamlydulichxuandungthumbimage.jpg
890|a121|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10217283 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 1
2 10217284 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 2
3 10217285 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 3
4 10217286 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 4
5 10217287 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 5
6 10217288 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 6
7 10217289 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 7
8 10217290 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 8
9 10217291 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 9
10 10217292 TVTT_Kho sách T9 658.834 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment