DDC 691 P568L
Tác giả CN Phùng, Văn Lự
Nhan đề Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
Nhan đề Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 15
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 347tr. : ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu xây dựng
Khoa Vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Hữu
Tác giả(bs) CN Phan, Khắc Trí
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(10): 20213243-52
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114988
0021
00422303F8D-AE68-4632-8912-DA879A4D1641
005201910011634
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c44.000
039|y20191001163408|zvandtq
082 |a691|bP568L
100 |aPhùng, Văn Lự
245 |aVật liệu xây dựng / |cPhùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
245|bViết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua
250 |aTái bản lần thứ 15
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a347tr. : ; |c21cm
650 |aVật liệu xây dựng
690 |aVật liệu xây dựng
700 |aPhạm, Duy Hữu
700|aPhan, Khắc Trí
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(10): 20213243-52
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/vatlieuxaydunglaodongthumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20213243 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 1
2 20213244 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 2
3 20213245 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 3
4 20213246 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 4
5 20213247 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 5
6 20213248 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 6
7 20213249 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 7
8 20213250 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 8
9 20213251 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 9
10 20213252 CSTT_Phòng mượn 691 P568L Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment