DDC 629.895
Tác giả CN Nguyễn Huyền Trang
Nhan đề Đo lường và điều khiển bằng máy tính / Nguyễn Huyền Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 173 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Điều khiển bằng máy tính
Từ khóa tự do Đo lường bằng máy tính
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119984
0024
0040647C619-DA17-45D0-811D-8163C9690541
005202311291500
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231129150034|zlinhntu
082 |a629.895
100 |aNguyễn Huyền Trang
245 |aĐo lường và điều khiển bằng máy tính / |cNguyễn Huyền Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a173 tr. ; |ccm.
653 |aĐiều khiển bằng máy tính
653 |aĐo lường bằng máy tính
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/đo lường và điều khiển bằng máy tính_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment