DDC 004.1
Tác giả CN Nguyễn Huyền Trang
Nhan đề Khai thác đa phương tiện / Nguyễn Huyền Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 279 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đa phương tiện
Từ khóa tự do Dữ liệu Multimedia
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119993
0024
0041ABD4688-BFD0-4394-887A-7F628160B8DD
005202312041405
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231204140544|zlinhntu
082 |a004.1
100 |aNguyễn Huyền Trang
245 |aKhai thác đa phương tiện / |cNguyễn Huyền Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a279 tr. ; |ccm.
653 |aĐa phương tiện
653 |aDữ liệu Multimedia
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/khai thác đa phương tiện_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment