DDC 691 P577L
Tác giả CN Phùng, Văn Lự
Nhan đề Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự: Phạm Duy Hữu: Phan Khắc Trí
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai mươi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 347tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Hữu
Tác giả(bs) CN Phan, Khắc Trí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238951-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119799
0022
00444B2B2DF-890D-45B2-852E-90AA42F95EDF
005202209281628
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c70.000
039|a20220928162831|bhuentm|y20220928162812|zhuentm
082 |a691|bP577L
100 |aPhùng, Văn Lự
245 |aVật liệu xây dựng / |cPhùng Văn Lự: Phạm Duy Hữu: Phan Khắc Trí
250 |aTái bản lần thứ hai mươi
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a347tr. ; |c20cm.
653 |aVật liệu xây dựng
700 |aPhạm, Duy Hữu
700 |aPhan, Khắc Trí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238951-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/vatlieuxaydungphungvanlu2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238951 TVTT_Kho sách T9 691 P577L Sách tham khảo 1
2 10238952 TVTT_Kho sách T9 691 P577L Sách tham khảo 2
3 10238953 TVTT_Kho sách T9 691 P577L Sách tham khảo 3
4 10238954 TVTT_Kho sách T9 691 P577L Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment