DDC 363.37 N5764Kh
Tác giả CN Nguyễn, Minh Khương
Nhan đề Cháy kỹ năng phòng và thoát nạn / Nguyễn Minh Khương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 112tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Cháy nổ
Từ khóa tự do Kỹ năng phòng cháy
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10100783, 10238962-3, 10238966
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119803
0022
00414337CCC-DC71-499E-86AB-C9EAE58B2382
005202209290915
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c55.000
039|y20220929091514|zhuentm
082 |a363.37|bN5764Kh
100 |aNguyễn, Minh Khương
245 |aCháy kỹ năng phòng và thoát nạn / |cNguyễn Minh Khương
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2018
300 |a112tr. ; |c20cm.
653 |aCháy nổ
653 |aKỹ năng phòng cháy
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10100783, 10238962-3, 10238966
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/chaykynangphongvathoatnannguyenminhkhuongthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238966 TVTT_Kho sách T9 363.37 N5764Kh Sách tham khảo 1
2 10100783 TVTT_Kho sách T9 363.37 N5764Kh Sách tham khảo 2
3 10238962 TVTT_Kho sách T9 363.37 N5764Kh Sách tham khảo 3
4 10238963 TVTT_Kho sách T9 363.37 N5764Kh Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment