DDC 155.9 K457S
Tác giả CN Monnet, Helen
Nhan đề 50 quy tắc vàng không stress / Helen Monnet: Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 87tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Stress
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238959-61, 10238964
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119804
0022
004EB82EFFD-65E6-41BE-B3F2-D1FFD74911C8
005202209291433
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20220929143353|zhuentm
082 |a155.9|bK457S
100 |aMonnet, Helen
245 |a50 quy tắc vàng không stress / |cHelen Monnet: Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a87tr. ; |c17cm.
653 |aStress
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238959-61, 10238964
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangkhongstressthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238964 TVTT_Kho sách T9 155.9 K457S Sách tham khảo 1
2 10238959 TVTT_Kho sách T9 155.9 K457S Sách tham khảo 2
3 10238960 TVTT_Kho sách T9 155.9 K457S Sách tham khảo 3
4 10238961 TVTT_Kho sách T9 155.9 K457S Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment