• Sách tham khảo
  • 657 B6621TC
    Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện /
DDC 657 B6621TC
Tác giả TT Bộ tài chính
Nhan đề Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện / Bộ tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 400tr. ; 24cm.
Phụ chú Sách nhà nước đặt
Từ khóa tự do Hoạt động từ thiện
Từ khóa tự do Hoạt động xã hội
Từ khóa tự do Chế độ kế toán
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(2): 10100801-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120047
0022
004A08310C4-0B3F-4E56-88EE-CBAE3A768530
005202401041053
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20240104105335|zhuentm
082 |a657|bB6621TC
110 |aBộ tài chính |bBộ tài chính
245 |aChế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện / |cBộ tài chính
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a400tr. ; |c24cm.
500 |aSách nhà nước đặt
653 |aHoạt động từ thiện
653 |aHoạt động xã hội
653 |aChế độ kế toán
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(2): 10100801-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100801 TVTT_Thư viện số 657 B6621TC Sách tham khảo 1
2 10100802 TVTT_Thư viện số 657 B6621TC Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment