DDC 657.3
Tác giả TT Khoa Quản trị - Ngân hàng
Nhan đề Lập báo cáo tài chính / Khoa Quản trị - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 70 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Lưu chuyển tiền tệ
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120064
0024
00417A91501-7195-4296-9707-8716A368CE69
005202402200902
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240220090300|zlinhntu
082 |a657.3
110 |aKhoa Quản trị - Ngân hàng|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aLập báo cáo tài chính / |cKhoa Quản trị - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a70 tr. ; |ccm.
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aLưu chuyển tiền tệ
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/lập báo cáo tài chính_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment