DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Trang
Nhan đề Marketing căn bản / Nguyễn Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 454 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Marketing căn bản
Từ khóa tự do Nghiên cứu marketing
Từ khóa tự do Nghiên cứu thị trường
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120065
0024
0041A89E9F6-8862-4089-9AE1-C5229DAB7A4B
005202402201018
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240220101857|zlinhntu
082 |a658.8
100 |aNguyễn Thị Thu Trang
245 |aMarketing căn bản / |cNguyễn Thị Thu Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a454 tr. ; |ccm.
653 |aMarketing căn bản
653 |aNghiên cứu marketing
653 |aNghiên cứu thị trường
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/marketing căn bản_nguyễn thị thu trang_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment