DDC 657.042
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Trang
Nhan đề Nguyên lý kế toán / Nguyễn Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 482 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nguyên lý kế toán
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120066
0024
004DEF08276-F4F9-431A-AC0B-7A80BFEF871A
005202402201623
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240220162337|zlinhntu
082 |a657.042
100 |aNguyễn Thị Thu Trang
245 |aNguyên lý kế toán / |cNguyễn Thị Thu Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a482 tr. ; |ccm.
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aNguyên lý kế toán
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/nguyên lý kế toán_nguyễn thị thu trang_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment