DDC 658.18
Tác giả TT Khoa Quản trị - Ngân hàng
Nhan đề Phân tích báo cáo tài chính / Khoa Quản trị - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 259 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Lưu thông tiền tệ
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120067
0024
004B42AC6A2-F201-4B4A-BD45-1348302FE72A
005202402211616
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240221161638|zlinhntu
082 |a658.18
110 |aKhoa Quản trị - Ngân hàng|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aPhân tích báo cáo tài chính / |cKhoa Quản trị - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a259 tr. ; |ccm.
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aLưu thông tiền tệ
653 |aTài chính doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/phân tích báo cáo tài chính_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment