DDC 332.12
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nhan đề Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 226 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Quản trị ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120068
0024
004B3B6E6F5-33BB-4901-8645-7FFC8375FAEE
005202402231448
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240223144845|zlinhntu
082 |a332.12
100 |aNguyễn Thị Thanh Tâm
245 |aQuản trị ngân hàng thương mại / |cNguyễn Thị Thanh Tâm
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a226 tr. ; |ccm.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aQuản trị ngân hàng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/quản trị ngân hàng tm_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment