DDC 657.61
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Linh
Nhan đề Kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 220 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kế toán hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán nhà nước
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120069
0024
0049287661B-61CA-417D-9C0A-0755D2D6652B
005202402261117
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240226111726|zlinhntu
082 |a657.61
100 |aNguyễn Thị Thùy Linh
245 |aKế toán hành chính sự nghiệp
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a220 tr. ; |ccm.
653 |aKế toán hành chính sự nghiệp
653 |aKế toán nhà nước
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/slide bài giảng kế toán hcsn_nguyễn thùy linh_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment