DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Linh
Nhan đề Bài giảng tổ chức công tác kế toán / Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 294 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Công tác kế toán
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120070
0024
00481FD5420-0FB9-40A1-AA54-C5D074E811B8
005202402290839
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240229083923|zlinhntu
082 |a657
100 |aNguyễn Thị Thùy Linh
245 |aBài giảng tổ chức công tác kế toán / |cNguyễn Thị Thùy Linh
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a294 tr. ; |ccm.
653 |aCông tác kế toán
653 |aKế toán doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/slide bài giảng tổ chức công tác kế toán_nguyễn thùy linh_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment