DDC 657.61
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Linh
Nhan đề Bài giảng thực hành lập chứng từ kế toán / Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 108 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chế độ chứng từ
Từ khóa tự do Chứng từ kế toán
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120071
0024
004AF4941E7-C6B1-4F43-8411-B481E139C2AF
005202403010836
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240301083630|zlinhntu
082 |a657.61
100 |aNguyễn Thị Thùy Linh
245 |aBài giảng thực hành lập chứng từ kế toán / |cNguyễn Thị Thùy Linh
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a108 tr. ; |ccm.
653 |aChế độ chứng từ
653 |aChứng từ kế toán
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/slide bài giảng thực hành lập chứng từ kế toán_nguyễn thùy linh_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment