DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Hà
Nhan đề Bài giảng hệ thống báo cáo tài chính / Nguyễn Mạnh Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120072
0024
004994130D8-820C-4E17-80B4-31C4F25E1C3F
005202403011401
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240301140201|zlinhntu
082 |a658.15
100 |aNguyễn Mạnh Hà
245 |aBài giảng hệ thống báo cáo tài chính / |cNguyễn Mạnh Hà
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |atr. ; |ccm.
653 |aBài giảng
653 |aBáo cáo tài chính
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/slide hethongbaocaotaichinh_nguyenmanhha_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment