• Giáo trình
  • 005.133 Ph104Kh
    C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 :
DDC 005.133 Ph104Kh
Tác giả CN Phạm Hữu Khang
Nhan đề C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 : Quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 / Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 367 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Bộ sách gồm 5 tập. Tập 1: Lập trình cơ bản; Tập 2: Lập trình Window Form ..hướng đối tượng; Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu; Tập 5: Lập trình ...tuyển dụng nhân sự....
Từ khóa tự do ASP
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình máy tính
Từ khóa tự do C#
Khoa Phát triển Web nâng cao
Tác giả(bs) CN Đoàn Thiện Ngân
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118469
0021
0040214C9D1-6B37-408C-9AC0-E8F8A06DFF0E
005202112271644
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20211227164422|bkhangtt|c20211227164257|dkhangtt|y20211227153742|zlinhntu
082 |a005.133|bPh104Kh
100 |aPhạm Hữu Khang
245 |aC# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 : |bQuyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 / |cPhạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân hiệu đính
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2007
300 |a367 tr. ; |c24 cm.
520 |aBộ sách gồm 5 tập. Tập 1: Lập trình cơ bản; Tập 2: Lập trình Window Form ..hướng đối tượng; Tập 4: Lập trình cơ sở dữ liệu; Tập 5: Lập trình ...tuyển dụng nhân sự....
653 |aASP
653 |aNgôn ngữ lập trình máy tính
653 |aC#
690 |aPhát triển Web nâng cao
700 |aĐoàn Thiện Ngân
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/c2005tap5laptrinhaspnet2oquyen2-2007_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0
Comment